USŁUGI AUTORYZOWANE

Polycom


Polycom

Usługi serwisowe Partner Premier

Extreme Networks


Exterme

Usługi serwisowe Partner Works

Huawei


Huawei

Usługi serwisowe Co-Care

Quantum


Quantum

Usługi serwisowe w ramach kontraktów serwisowych QSP

Gigamon


Gigamon

Autoryzowane usługi serwisowe