Poznaj HEZO Assistance AHB i SOS

HEZO Assistance AHB i SOS dla rozwiązań Fortinet to doskonały wybór dla małych i średnich firm nie posiadających personelu IT biegłego w technologii security, zapewniające minimalizację przerw dostępu do internetu w przypadku awarii urządzeń Fortinet.

Informacje ogólne


HEZO

Każde zgłoszenie serwisowe podlega weryfikacji, polegającej na zebraniu wywiadu technicznego, przesłaniu logów z urządzenia bądź wyników zaleconych testów HQIP urządzeń w celu wyeliminowania problemów związanych z konfiguracją lub oprogramowaniem. Dostawa urządzeń dla usługi AHB 8x5xNBD jest realizowana na następny dzień roboczy (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) tylko, jeśli zgłoszenie zostanie przyjęte i potwierdzone do godziny 15:00. Każda przesyłka w ramach tej usługi ma nadany priorytet pilnego dostarczenia jeśli w danej lokalizacji usługi priorytetowe sa dostępne.

W przypadku wszystkich usług logistyki serwisowej czas reakcji wynosi nie więcej niż 1 godzina. Wszelkie pytania i zgłoszenia można kierować do zespołu wsparcia przez:

  • portal internetowy www.hezo.com.pl
  • infolinia zgłoszeniowa pod nr tel. 12 25 25 600

Do portalu mogą mieć dostęp zarówno użytkownicy urządzeń, jak i Partnerzy, którzy dostarczają i utrzymują rozwiązania u swoich klientów.

Warunki realizacji usługi:

  • Urządzenia objęte usługami logistyki serwisowej muszą posiadać aktywny support FortiCare w trakcie ważności usługi
  • Usługa jest aktywowana automatycznie nie później niż w ciągu 7 dni od zakupu i jest ważna przez okres na jaki została wykupiona (1 rok lub 3 lata) bądź do końca okresu ważności serwisu FortiCare (jeśli okres ten jest krótszy niż data końca usługi logistyki serwisowej). W przypadku, gdy wdrożenie i uruchomienie urządzenia następuje w terminie późniejszym niż tydzień od zakupu usługi, należy zgłosić taką potrzebę przesunięcia jako pierwsze zgłoszenie serwisowe.

Produkty


HEZO Assistance AHB
– Advanced Hardware Backup – to usługa serwisowa zapewniająca w przypadku awarii wymianę lub udostępnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Urządzenie zastępcze jest dostarczane na miejsce za pośrednictwem kuriera lub w przypadku wyższych opcji czasowych dedykowanym transportem na terenie całego kraju.

HEZO Assistance SOS
– Service On Site – to najbardziej zaawansowana usługa serwisowa zapewniająca w przypadku awarii wymianę lub udostępnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Usługa jest realizowana w miejscu instalacji urządzenia przez certyfikowanego inżyniera, który wykona demontaż uszkodzonego urządzenia, zamontuje, podłączy i uruchomi nowe urządzenie oraz zainstaluje odpowiednią wersję OS i ostatnią kopię konfiguracji dostarczoną przez użytkownika.